Anmälan till utbildningar via MagneticSthlm

 

ANMÄLNINGSVILLKOR

När du anmäler dig till våra kurser accepterar du våra anmälningsvillkor. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst villkoren.

Vid anmälan till kurs som startar vid utsatt datum skall särskild överenskommelse ingås mellan NagelLinda AB ( även i texten kan kallas MagneticSthlm ) och kursdeltagaren beträffande avanmälning och betalningsdatum.

 

Eleven accepterar att anmälan till kursen är *bindande (2005:59).
 Inbetalning av anmälningsavgift på 5000kr ska ske enligt faktura.
 Först när anmälningsavgiften är betald säkras din plats på kursen.

Resterande betalning av kursavgiften skall vara NagelLinda AB tillhanda senast 21 dagar före kursstart om ej annan överenskommelse avtalats. Likvid skall vara NagelLinda AB tillhanda inom angiven tid i annat fall riskerar eleven att mista sin kursplats. Anmälningsavgift återbetalas ej. Anmälan skall ske till vår mailadress kontakt@magneticsthlm.se .

 

 

AVANMÄLAN

Om din avanmälan gäller Nagelterapeututbildning

 

− Vid avanmälan senast 30 dagar före kursstart debiteras motsvarande anmälningsavgiftens belopp.

− Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart debiteras en avgift motsvarande halva kursavgiften med avdrag för kursmaterial.

− Vid avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften med avdrag för kursmaterial.

− Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kursdag eller uteblir utan att meddela oss så har du accepterat att avstå från ångerrätten varvid ingen återbetalning sker.

 

Om din avanmälan gäller Come-on-Over, Touch ups eller kortare individuellt bokade kurser

 

−  Om avanmälan senare än 10dagar före kurstillfället debiteras en avgift om 350:-/bokad timme. (min 3 tim)

Vid avanmälan senare än 3 dagar före kurstillfället debiteras hela kursavgiften

 

Förutom vad gäller ångerrätten enligt nedan, är anmälan bindande, därför skall du avboka din anmälan enligt nedan:

 

− Avbokning skall lämnas skriftligen t ex, via brev eller e-post. Avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.

− Avbokar du kursen enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften, exkl anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan hållas kursdeltagaren tillgodo för ett senare kurstillfälle inom ett år.

 

 

STUDIEAVBROTT PGA SJUKDOM

Om du avbryter en kurs på grund av ett varaktigt studiehinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats dock med avdrag för studiematerial.

 

 

ÖVRIGA VILLKOR

− Eleven accepterar att det som ingår i kursavgiften är följande: lärarledda lektioner, kursmaterial, examination samt diplom. Kostnader från elevens sida ombesörjs ej av NagelLinda AB.

− Läraren ger diplom till varje elev efter fullföljd kurs och avlagt examinationsprov med förutsättning att underlag finns för att eleven fullgott tagit till sig utbildningen. Beslutet är slutgiltigt och går ej att överklaga.

− NagelLinda AB förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kurs exempelvis gäller detta då skolan har för få anmälda till en kursperiod (under 2 anmälda elever). Under dessa omständigheter kommer ett nytt kursdatum i första hand att erbjudas. Skulle detta ej vara möjligt så återbetalas 100 % av inbetalda avgifter.

− Eventuella försäkringar och liknande som behövs i samband med kursperioden ombesörjs av eleven.

− Vid krigshandling, strejk, katastrof eller annan s.k. force‐majeure förbehåller sig NagelLinda AB rätten att bryta avtalet med eleven. Skulle detta inträffa återbetalas den tid av inbetalda avgifter som återstår.

− NagelLinda AB tar ej ansvar för eventuella tryckfel/fel i till eleven tillhandahållet material och på webbsida.

 

 

Vi ser helst att våra blivande elever genomgår ett SPIROMETRITEST/HÄRDPLASTINTYG före kursstarten!

 

 

*ÅNGERRÄTT

Du har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Vid avtal om att medverka på en kurs så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet/bekräftelse ingås. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå skolan på tel eller mailadress. Du kan även skicka ett brev till skolan, adress eller kom in personligen till resp skola. Ange datum för kursen och fakturanummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att inom 14 dagar återfå hela den avgift, den du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

 

< Tillbaka